XÃ HỘI THÀNH ĐẠT - NHU CẦU THÀNH ĐẠTĐây là tiêu đề của một cuốn sách do giáo sư David C. Mc. Clelland của trường đại học Harvard (Princeton, NJ, 1962) xuất bản, trong đó ông định nghĩa khái niệm động cơ thành đạt để đo ý nghĩ tưởng tượng và mức độ của các ý tưởng mới mà ông coi là nhân cách cần thiết đối với các CHỦ DOANH NGHIỆP và vì vậy có ý nghĩa đối với SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ.v


Nhu cầu thành đạt (Achieving Demand) của mỗi cá nhân là những mục tiêu mong muốn trong cuộc đời, và những mục tiêu này nhất thiết phải phù hợp với chuẩn mực của xã hội và được xã hội thừa nhận.
Nhu cầu thành đạt luôn là minh chứng cho sự cố gắng học hỏi cũng như việc trau dồi nghề nghiệp hiện có, nó thúc đẩy ý chí vươn lên từ khi chúng ta còn rất trẻ. Sự mong muốn khám phá những hiểu biết còn tiềm tàng từ trí tuệ của con người đã đánh thức những tư duy còn sót lại và mong muốn được giãi đáp, được kế tục trả lời những dấu chấm hỏi theo dòng thời gian. Nhu cầu thành đạt cũng chính là khát vọng sống, nó sẻ được tô điểm trong suốt cuộc đời còn lại, nếu khát vọng đó không bị lu mờ bởi dấu bụi thời gian như lứa tuổi, thói quen nghề nghiệp, nề nếp gia đình, vị thế xã hội...

Xã hội thành đạt (Achieving Society) là một xã hội lý tưởng, các triết gia từ xưa cho đến nay đều mong muốn có một xã hội thành đạt theo đúng nghĩa của nó, trước hết là về mặt lý thuyết. Nhưng ý tưởng này rộng lớn quá, bao quát quá, sợ rằng những lời nói của mình không đủ sức thuyết phục, cho nên David C. Mc. Clelland chỉ gợi ý nó trong lĩnh vực kinh tế mà thôi.

Thuyết nhu cầu thúc đẩy của David Mc CLELLAND:
David Mc Clelland đã đóng góp vào quan niệm động cơ thúc đẩy bằng cách xác định 3 loại nhu cầu thúc đẩy con người trong tổ chức như sau:

Nhu cầu về quyền lực (authority/power motivation): là nhu cầu quyền lực mong muốn, tác động lên người khác, tới hoàn cảnh, kiểm soát và thay đổi hoàn cảnh; 
Nhu cầu về liên kết (affiliation motivation): là các nhu cầu về quan hệ xã hội, quan hệ gíup đỡ qua lại với nhau;
Những người có nhu cầu liên minh mong muốn có mối quan hệ gần gũi và thân thiện với mọi người xung quanh. Nhu cầu liên minh làm cho con người cố gắng vì tình bạn, thích hợp tác thay vì cạnh tranh, mong muốn xây dựng các mối quan hệ dựa trên tinh thần hiểu biết lẫn nhau.
Nhu cầu về thành tích (achievement motivation): là nhu cầu vươn tới thành tựu và thắng lợi.Người có nhu cầu thành tích thường mong muốn hoàn thành những mục tiêu có tính thách thức bằng nỗ lực của mình, thích thành công khi cạnh tranh và mong nhận được phản hồi về kết quả công việc của mình một cách rõ ràng.

Theo David C. Mc. Clelland thì các nhà doanh nghiệp và những người thành đạt trong xã hội và trong các doanh nghiệp thường là những người có nhu cầu cao về thành đạt, khá cao về quyền lực và không quá thấp về nhu cầu về liên kết. Từ những nhu cầu này nó đã góp phần gây dựng thành quả, sự nghiệp của cuộc đời. Người xưa có nói "Phú quí sinh lể nghĩa", thật không ngoa tý nào, vì nó chính là cơ sở, là tiền đề giúp cho những người thành công trong xã hội muốn có mối liên hệ vững chắc, một cơ sở bền vững để thăng tiến thì các nhu cầu kể trên cần phải cũng cố. Bởi vì nó là sợi dây hửu hình để lưu giử tài sản, sự nghiệp cũng như địa vị hiện có của mình, nếu không may bị sợi dây vô hình ràng buộc.

0 nhận xét: