Các Thuật Ngữ Hiệp Định Kinh Tế: Là Gì?


FTA là gì?
Theo quan niệm truyền thống, hiệp định thương mại tự do (FTA) là một thỏa thuận giữa hai hay nhiều quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nhằm mục đích tự do hóa thương mại về một hoặc một số nhóm mặt hàng nào đó bằng việc cắt giảm thuế quan, có các quy định tạo thuận lợi cho trao đổi hàng hóa, dịch vụ và đầu tư giữa các thành viên.

TƯỞNG TRI - THỨC TRI VÀ TUỆ TRI


Các bạn muốn hiểu từ cơ sở ban đầu nên đọc qua "Mối quan hệ giữa thân tứ đại và ngũ uẩn".

Tưởng Tri
Tưởng uẩn là sự nhân thức của con người nói chung, Tưởng tri là cái biết của con người bình thường thông qua 5 giác quan.
Phật giáo nói rằng, con người luôn bị vô minh che lấp nên phiền não theo suốt cho hết một cuộc đời mới thôi, chỉ có những ai tu tập, rèn luyện loại bỏ hết các lậu hoặc này (tham, sân, si) thì mới có cái nhín đúng về mọi sự vật hiện tượng trong thế giới thực của con người, ngược lại, nó chỉ là tưởng tri mà thôi.
Những tưởng về "sắc" gọi là tưởng tri.

ĐẦU TƯ TIẾT KIỆM VÀ VAY NƯỚC NGOÀI


Trong thời gian gần đây chúng ta thường nói về "Tiết kiệm và Đầu tư". Nếu không có tiết kiệm thì lấy tiền đâu mà đầu tư? Nếu không có đầu tư (gián tiếp và trực tiếp) thì cơ sở nào để phát triển?
Trong cái chung vẫn có cái riêng, trong cái đã hiểu thì bao giờ cũng tồn tại cái chưa hiểu.
Chúng ta thường nói rằng:
T - G > 0 => Thặng dư
T - G < 0 => Thâm hụt (nợ chính phủ)
T - G = 0 => Cân bằng ngân sách
Nói lại: T - G > 0 <=>
Có nghĩa là thu nhập (Thuế: T) - Chi tiêu (Chính phủ: G) => cái còn lại là tiết kiệm (Sg) chứ còn gì? Các nhà kinh tế học, nhiều khi họ tỉ mỉ hơn, họ chín chắn hơn, cho nên họ mới nói rỏ hơn là:
T - G - Tr (thanh toán chuyển nhượng-transfer payments) > 0 Thì mới là tiết kiệm (Sg), gọi là tiết kiệm chính phủ.

Hưởng Lợi Từ Hội Nhập Khu Vực


Các tác động phát triển của tư cách thành viên hiệp định hội nhập khu vực (regional integration agreement, RIA) phụ thuộc quan trọng vào những nước có liên quan, loại hiệp định, và phạm vi tác động thực chất của hiệp định. Các nghiên cứu gần đây cho thấy rằng vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt đối với các nước đang phát triển là liệu các nước công nghiệp lớn có phải là thành viên của hiệp định hay không, mức độ ngoại lệ theo ngành, và mức độ “hội nhập sâu sắc hơn” của hiệp định – nghĩa là vượt lên trên sự bãi bỏ ưu đãi đối với các hàng rào thương mại hàng hoá.

Biến Nội Sinh Và Biến Ngoại Sinh


Biến nội sinh (Endogenous variable)
Biến nội sinh là biến phụ thuộc vào các biến số khác trong cùng một phương trình.
Chẳng hạn, trong mô hình kinh tế thì chi tiêu của người dân luôn phụ thuộc vào thu nhập của họ. Nếu họ có thu nhập cao thì họ sẻ chi tiêu nhiều hơn (mua hàng hiệu), nếu họ có thu nhập thấp thì sẻ chi tiêu ít hơn (mua hàng bình thường).

Số Nhân Tiền


Khi còn nhỏ, chúng tôi ai cũng được có một hủ tiết kiệm bằng đất nung, và tổng số tiền được người lớn lì xì thì bỏ vào trong đó, nó chính là cơ sở tiền (monetary base - MB) hay còn gọi là tiền mạnh (high-powered money) hoặc tiền hẹp (narrow money). Sau 3 tháng nghĩ hè và trước khi đến trường khai giảng năm học mới chúng tôi bắt đầu đập cái hủ tiết kiệm để kiếm tiền mua 'thêm' sách vở, nó chính là cung tiền (MS), có nghĩa là tiền cung ứng cho thị trường. Ngày ấy, rất hiếm khi thấy học sinh đi ăn vặt ở ngoài đường hay trong những giờ nghĩ giãi lao, cho nên mấy buổi đầu đi học được cha, mẹ cho ít tiền lấy đó làm vốn, chúng tôi tới mấy tiệm bán đồ gốm tìm mua con heo đất, và số tiền mẹ cho kể trên có thể sinh ra gấp bội phần, nó giống như số nhân tiền (m) của một quốc gia trong nền kinh tế.


Thuật Ngữ Chuyên Ngành Kinh Tế - Tài Chính - Ngân Hàng


Thuật ngữ chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng (Anh - Việt) là nhu cấp bách và cần thiết cho mọi đối tượng nhằm áp dụng trong nghiên cứu cũng như học tập. 
Trong tất cả các tự điển về thuật ngữ chuyên ngành Kinh Tế thì cuốn sổ tay này là một cẩm nang hửu ích, giúp bạn tra cứu một cách chính xác về các chuyên ngành khác nhau trong nền kinh tế.