PHÂN BIỆT GIÁ ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM


I. Các loại Phân biệt Giá khác nhau
1. Phân biệt giá cấp 1
Điều này liên quan đến việc tính phí người tiêu dùng với mức giá tối đa mà họ sẵn sàng trả. Sẽ không có thặng dư tiêu dùng (CS).

2. Phân biệt giá cấp 2
Điều này liên quan đến việc tính giá khác nhau tùy thuộc vào số lượng tiêu thụ. 
Ví dụ:
- Sau 10 phút, cước phí điện thoại trở nên rẻ hơn.
- Điện năng sẽ đắt hơn cho số đơn vị đầu tiên. Lượng điện tiêu thụ nhiều hơn thì chi phí biên thấp hơn.
- Thẻ khách hàng trung thành sẽ thưởng cho những người mua thường xuyên cho việc giảm giá các sản phẩm trong tương lai.

CHI PHÍ BIÊN LÀ GÌ?


Chúng ta hiểu rằng, trong việc mua bán hay sản xuất một sản phẩm thì mục tiêu cuối cùng của người kinh doanh là làm thế nào để có được lợi nhuận (∏ = TR - TC). Như vậy, Chi phí luôn là mục tiêu hàng đầu mà những người mua bán đều quan tâm. Trong kinh tế học, Chi phí bao gồm hai loại, là chi phí kinh tế và chi phí kế toán.

Chi phí biên (Marginal Cost - MC)
Chi phí biên là sự thay đổi trong tổng chi phí hay tổng chi phí biến đổi khi thay đổi một đơn vị sản lượng.
Chi phí = thay đổi của tổng chi phí/thay đổi của tổng sản lượng.
MC = ∆TC/∆Q = dTVC/dQ
MC có thể tính bằng cách lấy đạo hàm bậc nhất của hàm TC hay hàm TVC (khi TC và TVC là hàm số)

TRÁI PHIẾU CHÂU ÂU - TRÁI PHIẾU NƯỚC NGOÀI


Thuật ngữ Trái phiếu Châu Âu, Trái phiếu Nước Ngoài và Trái phiếu Ngoại Biên thường hay bị nhầm lẫn, vậy hiểu thế nào cho đúng.
Trong xu hướng toàn cầu hóa đã mở ra cho các Chính phủ có nhiều khả năng được vay vốn trên bình diện quốc tê. Một trong các hình thức huy động vốn được nhiều Chính phủ lựa chọn là Trái Phiếu Quốc Tế. Đây là hình thức Chính phủ phát hành các chứng từ vay nợ, là hình thức vay trực tiếp từ các nhà đầu tư quốc tế không phải thông qua các tổ chức trung gian như ngân hàng.

I. Có hai thị trường trái phiếu quốc tế thường được đề cập là:
▶ Thị trường trái phiếu nước ngoài
▶ Thị trường trái phiếu Ngoại Biên (Trái phiếu Châu Âu)

CÁC LOẠI GIÁ CỦA CỔ PHIẾU THƯỜNG


I. Một số khái niệm cơ bản
Cổ phiếu: Là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành.
Cổ phần : Là phần vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau. 
Cổ tức: Là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính. 
Cổ đông: Là người sở hữu ít nhất một cổ phần đã phát hành của công ty cổ phần.

8 LỜI KHUYÊN CỦA WARREN BUFFET CHO NHÀ ĐẦU TƯ MỚI


"Khi một người có tiền gặp một người có kinh nghiệm, người có kinh nghiệm kết thúc bằng tiền và người có tiền ra đi với kinh nghiệm."
“When a person with money meets a person with experience, the one with experience ends up with the money and the one with money leaves with experience.”
Đây là câu trả lời của Warren Buffett , vào ngày sinh nhật lần thứ 87 (1930 - 2017) của ông, khi được hỏi về lời khuyên đầu tư tốt nhất của ông.
Ông nói rằng kinh nghiệm là chiếc chìa khóa hoàn hảo để trở thành một nhà đầu tư thành công .
Tuy nhiên, những người mới vào đầu tư thì sao? Nếu bạn không có kinh nghiệm thì sao?
Vâng, may mắn thay, bạn có thể học hỏi từ những nhà đầu tư có kinh nghiệm, những nhà đầu tư như Warren Buffett.

BƯỚC VÀO CỬA KHÔNG


Ngày 12 tháng 4 năm 1961 trên tàu vũ trụ Phương Đông (Vostok). Yuri Alekseievich Gagarin (Liên Sô) được ghi nhận là người đầu tiên trên thế giới bước vào cửa không vũ trụ. Tám năm sau, vào ngày 20 tháng 7 năm 1969 Neil Armstrong (Hoa Kỳ) đã thay mặt nhân loại bước vào cửa không của ngôi nhà thứ hai trên thế giới là Mặt Trăng, trên tàu Apollo 11. Tất cả cũng vì một mục đích chung là đi tìm một nơi ở mới trước khi thế giới này không còn đất để mà tồn tại!
Nhưng, trước đó 2500 năm, Đức Thích Ca Mâu Ni đã đi tìm điều ngược lại. Làm thế nào để chúng sinh được giãi thoát khỏi bể khổ luân hồi, có nghĩa là con người được sinh ra trên thế giới này sẻ không còn tái sinh trở lại? Và đáp án duy nhất của Đức Thế Tôn là chỉ có một con đường duy nhất, phải bước vào "cửa không" của đạo phật.

Ảnh Minh Họa - Nguồn: Twitter

ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU


I. Những Thuật Ngữ Cơ Bản Trên Thị Trường Trái Phiếu:
Các thông tin cần khai báo để định giá trái phiếu gồm có ngày thanh toán (settlement), ngày đáo hạn (maturity), lãi suất coupon (rate), lợi suất đến khi đáo hạn (yld), giá trị hoàn trả nợ gốc (redemption), số lần trả lãi trong năm (frequency) và hệ đếm ngày (basis).
1. Lãi Suất Coupon
Lãi suất coupon (coupon rate) là lãi suất mà tổ chức phát hành (bond issuer) cam kết chi trả theo định kỳ tính trên cơ sở một năm hay nữa năm dựa vào mệnh giá của trái phiếu.2. Lợi Suất Đáo Hạn (YTM)
Để định giá được trái phiếu, ta phải biết lợi suất đến khi đáo hạn (yield to maturity - YTM) để dùng làm suất chiết khấu. Nói cách khác, tính lợi suất đến khi đáo hạn là bài toán ngược của định giá trái phiếu. YTM là suất sinh lợi nội tại (IRR) nếu mua trái phiếu bây giờ và giữ cho tới khi đáo hạn.