7 PHƯƠNG PHÂP ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN


Lời Giới Thiệu:
Định giá bất động sản là nhu cầu cần thiết của các tổ chức công, nhằm đưa ra một giá cả thích hợp làm sao cho vẹn cả đôi bề giữa người dân và lợi ích xã hội. Bên cạnh đó các DN mua bán bất động sản và cả những người dân có nhu cầu mua bán đất đai cũng muốn xác định được giá trị thực của ngôi nhà hay thửa đất mà mình muốn mua hay bán?
Sau đây là 7 Phương Pháp Định Giá mà cộng đồng đô thị Lyon (Pháp) đã thực hiện và trao đổi kinh nghiệm. Chúng ta nên tham khảo.

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN LÀM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP


Lời Mở Đầu
Luận văn tốt nghiệp là một minh chứng trong quảng thời gian học tập của sinh viên, nhưng cho là người học trò xuất sắc hay trung bình thì với họ LVTN còn khá nhiều bở ngỡ, hình như mọi thứ chỉ là sự bắt đầu. Do vậy, tài liệu hướng dẫn luôn là kim chỉ nam rất cần thiết cho mọi sinh viên. Trong các bài hướng dẫn viết LVTN, NKCC cảm thấy tài liệu của Trường Đại Học Bách Khoa TP HCM và Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội - Khoa CNTT, là chi tiết và đầy đủ hơn cả, các bạn có thể tham khảo cùng với hướng dẫn của trường mình đang học tập để hoàn thành luận văn như mong đợi.

Hướng dẫn về hình thức luận văn tốt nghiệp
Ứng dụng của Luận Văn
- Luận văn Đại Học
- Luận văn cao học.
- Luận án Tiến sĩ.

Luận Văn Tốt Nghiệp Của Sinh Viên


Làm Luận Văn tốt nghiệp nhằm để đánh giá một quá trình học tập, nhưng trong học tập, thi cử thì không thiếu những sinh viên học qua loa đại khái để kiếm cái bằng tùy thân bước vào đời. Câu chuyện sau nghĩ rằng không nên nhắc lại, nhưng không thể thì không được!

PGS.TS Nguyễn Hoàng Ánh, giảng viên một trường đại học top đầu cả nước chia sẻ bản thân cảm thấy bất ngờ, thậm chí là “hãi hùng” với những hiểu biết mà sinh viên có được sau những năm tháng học đại học.


luận văn tốt nghiệp, luận văn
PGS.TS Nguyễn Hoàng Ánh.

QUỸ TƯƠNG HỔ


Lịch Sử
Quỹ tương hỗ (Mutual Fund) đầu tiên được thành lập ở châu Âu. Một nhà nghiên cứu cho rằng một thương gia Hà Lan tạo ra quỹ tương hỗ đầu tiên vào năm 1774. Các quỹ tương hỗ đầu tiên bên ngoài Hà Lan là Foreign & Colonial Government Trust, được thành lập tại London vào năm 1868. Bây giờ nó là Foreign & Colonial Investment Trust và trao đổi trên Sàn giao dịch chứng khoán Luân Đôn.
Các quỹ tương hỗ đã được giới thiệu vào Hoa Kỳ trong những năm 1890. Chúng trở nên phổ biến trong những năm 1920. Các quỹ thời kỳ đầu nói chung là loại đóng với một số lượng cổ phần cố định thường được trao đổi với giá cao hơn giá trị của danh mục đầu tư.
Related image
Ảnh Minh Họa - Nguồn: livemint.com

ĐỊNH GIÁ CÔNG TY: PHƯƠNG PHÁP CHI PHÍ VỐNTa có thể thu được giá trị công ty bằng cách chiết khấu ngân lưu tự do của công ty theo chi phí vốn bình quân trọng số. Bao hàm trong giá trị này là lợi ích thuế của nợ (khi ta áp dụng chi phí nợ sau thuế trong chi phí vốn) và rủi ro tăng thêm kỳ vọng gắn liền với nợ (dưới hình thức chi phí vốn chủ sở hữu cao hơn và chi phí nợ cao hơn ứng với tỷ số nợ cao hơn). Cũng như với mô hình chiết khấu cổ tức và mô hình FCFE, dạng mô hình sử dụng sẽ phụ thuộc vào những giả định ta đưa ra về tăng trưởng tương lai.

Công ty tăng trưởng ổn định
Cũng như với mô hình chiết khấu cổ tức và mô hình FCFE, một công ty đang tăng trưởng với tỉ lệ mà công ty có thể duy trì vĩnh viễn – tỉ lệ tăng trưởng ổn định – có thể được định giá bằng mô hình tăng trưởng ổn định.
Mô hình: Một công ty có ngân lưu tự do tăng trưởng với tỉ lệ tăng trưởng ổn định có thể được định giá bằng phương trình sau:
Giá trị của công ty = FCFF₁/(WACC-gn)
Trong đó, FCFF₁ = FCFF kỳ vọng năm tới
WACC = Chi phí vốn bình quân trọng số
gn = Tỉ lệ tăng trưởng FCFF mãi mãi

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU - NGÂN LƯU TỰ DO (FCFF)


Chúng ta biết rằng: Cổ phiếu được chia thành ba loại chính là cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu quỹ. Trong phạm vi của bài viết này, cổ phiếu được xem xét là cổ phiếu thường.

1. Các phương pháp định giá cổ phiếu
Giá trị cổ phiếu được xác định dựa theo các phương pháp sau:

🔷 Phương pháp chiết khấu dòng tiền gồm có:

- Phương pháp chiết khấu dòng cổ tức (Dividend discount model - DDM)
- Phương pháp Chiết khấu dòng tiền doanh nghiệp (Free cash flow to firm – FCFF)
- Phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do của chủ sở hữu (Free cash flow to equity - FCFE)
Phương pháp Chiết khấu dòng tiền còn được gọi là phương pháp định giá tuyệt đối (absolute valuation).

CẢI CÁCH QUẢN LÝ THUẾ - VÀ CƠ SỞ ĐỊNH GIÁ ĐẤT


Các vấn đề hành chính quản lý của Hệ thống thuế Giá trị đất
Xác định giá trị đất
Nền tảng của một hệ thống thuế bất động sản hoặc thuế giá trị đất chính là việc xác định giá trị đất. Xác định giá trị đất cần phải chính xác, cập nhật và minh bạch. Ngày nay, với việc sử dụng công nghệ máy tính, hệ thống thông tin địa lý (GIS) và trang web toàn cầu, việc xác định có thể được cập nhật thường xuyên như mong muốn. Trong một hệ thống như vậy, tính chất hoàn toàn minh bạch sẽ đem lại một sân chơi bình đẳng cho tất cả những ai tham gia thị trường cũng như các cơ quan nhà nước liên quan thích hợp.